Comuna Braloştiţa va avea canalizare

Proiectul ,,Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița şi satele : Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea județul Dolj” a primit finanțare prin programul Anghel Saligny pentru a fi implementat.

Cu o valoare de 26.474.647 RON investiţia a depășit faza de licitație, fiind desemnat deja câstigatorul ce urmează a semna contractul şi a primi ordinul de începere al lucrarilor. Această lucrare este un obiectiv foarte important din promisiunile ultimelor două campanii electorale.