Comunicat de ÎNCHIDERE proiect POIM 2014-2020 “Echipamente sanitare anticovid şcoli şi grădiniţă Comuna Gruia” Cod SMIS 2014+ 149543

Comuna Gruia, în calitate de beneficiar, anunţă închiderea în data de 30.06.2023, a proiectului “Echipamente sanitare anticovid şcoli şi grădiniţa Comuna Gruia”, Cod SMIS 2014+ 149543, Componenta 1 REACT-EU-Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. Cod SMIS 2014+ 149543/21.07.2022, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare , în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Comuna Gruia.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu finanţare din REACT-EU Cod apel : Cod apel : POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea unităţii de învăţământ din Comuna Gruia, care cuprinde cele două şcoli şi o grădiniţă, cu echipamente de protecţie/dispozitive medicale, măşti de protecţie, dezinfectanţi, combinezoane, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor, în vederea creşterii gradului de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS CoV-2.

Prezentul proiect contribuie la indicatorul de rezultat al programului ,,Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare” prin achiziţionarea pentru unitatea de învăţământ de echipamente specifice de combatere a virusului precum : Poarta decontaminare; Covor dezinfectant; Aparat pentru dezinfectarea aerului; Dezinfectant de mâini; Dezinfectant pentru suprafeţe; Măşti de protecţie, mănuşi, viziere şi botoşei de unică folosinţă; Dispensere; Containere sanitare; Pubele pentru colactarea materialelor sanitare

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice sunt dotarea unităţii de învăţământ materiale de protecţie şi dezinfecţie, echipamentele de dezinfecţie şi sisteme de dezinfectare aer şi containere sanitare mobile necesare pentru protejarea elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar din instituţia de învăţământ, pentru reducerea riscului de infectare şi de răspândire a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Conform Anexa 10. Obţinerea capacităţii de respectare şi aplicare a tuturor normelor de protecţie împotriva SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ, ăn vederea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare. Numărul de persoane ce beneficiază de implementare a proiectului – 464 persoane reprezentând elevi şi cadre didactice ce îşi desfaşoară activitatea în unităţile de învăţământ din Comuna Gruia

Valoarea totală a proiectului este de 413.467, 39 lei cu TVA, din care :

– Valoarea totală eligibilă a proiectului : 413.467, 39 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă 413.467, 39 lei (Valoare FEDR REACT EU = 413.467, 39 lei)

Proiectul s-a implementat de către beneficiarul Comuna Gruia reprezentată legal de către dl. Bengescu Marian .

Perioada de implementare a proiectului este până la 30 IUNIE 2023

Proiect cofinanțat din Fondul Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene prin Programul Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.