Comunicat de presă închidere proiect POIM 2014-2020 “Echipamente sanitare anti-COVID şcoli şi grădiniţa, Comuna Ghimpeţeni” Cod SMIS 2014+ 149597

Comuna Ghimpeţeni, în calitate de beneficiar, anunţă închiderea în data de 30.06.2023 a proiectului “Echipamente sanitare anti-COVID şcoli şi grădiniţa, Comuna Ghimpeţeni”, Cod SMIS 2014+ 149597, Componenta 1 REACT-EU-Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. cod SMIS2014+> 149597/05.04.2022, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare , în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Comuna Ghimpeteni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Protejarea sănătăţii populaţiei în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU Cod ape l: Cod apel : POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul contribuie la dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente de protecţie şi aparatură destinate, dezinfecţiei şi sterilizării aerului şi cu soluţii dezinfectante (cu acţiune virucidă/virulicidă), care permit respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie împotriva SARS- CoV-2 şi, pe cale de consecinţă, contribuie la diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS– COV – 2 în sistemul public de educaţie preuniversitară. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea unităţii de învăţământ din Comuna Ghimpeţeni, care cuprinde o şcoală şi 2 grădiniţe, cu echipamente de protecţie/dispozitive medicale, măşti de protecţie, dezinfectanţi, combinezoane, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor, în vederea creşterii gradului de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS CoV-2.

Prezentul proiect contribuie la indicatorul de rezultat al programului ,,Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare” prin achiziţionarea pentru unitatea de învăţământ de echipamente specifice de combatere a virusului precum :

– Poartă decontaminare

– Covor dezinfectant

 – Aparat pentru dezinfectare

– Dezinfectant de mâini

– Dezinfectant pentru suprafeţe

 – Măşti de protecţie, mănuşi, viziere şi botoşei de unică folosinţă

– Dispensere , Viziere, Mănuşi, Botoşei

– Combinezoane

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obţinerea capacităţii de respectare şi aplicare a tuturor normelor de protecţie împotriva SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare.

2. Obţinerea capacităţii de respectare şi aplicare a tuturor normelor de protecţie împotriva SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare. Numaăul de persoane ce beneficiază de implementarea proiectului – 121 persoane reprezentând elevi şi cadre didactice ce îşi desfasoară activitatea în unităţile de învăţământ din Comuna Ghimpeţeni.

Valoarea totală a proiectului este de 202.314,74 lei cu TVA, din care :

 – Valoarea totală eligibilă a proiectului : 202.314, 74 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă 202.314,74 lei (Valoare FEDR REACT EU = 202.314,74 lei) Proiectul s-a implementat de către beneficiarul Comuna Ghimpeteni reprezentată legal de către dl. Dobre Dan Constantin

Perioada de implementare a proiectului este până la 30 IUNIE 2023