ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD

În conformitate cu prevederile art. 476 – 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. VII, alin. (8), (12), (16), (17), (21) – (34) și (38) din OUG nr. 121/2023, precum și prevederile art. 152-157 din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, PRIMĂRIA COMUNEI ŢÂNŢĂRENI organizează examen de promovare grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru următorul post :

  1. POLIŢIST LOCAL – clasa III