ANUNŢ

Primăria Oraşului Filiași, titular al proiectului Reţea de apă , sat Fratoștița, oraş Filiași, Judeţul Dolj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Reţea de apă , sat Fratoștița, oraş Filiași, Judeţul Dolj’’ propus a fi amplasat în oraşul Filiași și satul Fratoștița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.